HỌC SINH NHẬN QUÀ - HỌC BỔNG NHÂN NGÀY ĐH ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (K3P7-TPST)